TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

  1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:

2022. április 21. 8:00-19:00

2022. április 22. 8:00-19:00

A beiratkozás fent megadott időpontja előtt lehetőség van elektronikus úton előzetesen elküldeni a tanköteles korba lépő gyermeke adatait az iskolába a KRÉTA rendszer „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületén keresztül. Ezen az online felületen 2022. április 6-tól nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére az adatok elküldésére. A felület a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap linken érhető el.

  • A korábbi éveknek megfelelően minden szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím-nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
  • A beiratkozás megadott időpontjában, 2022. április 21-én 8:00-19:00 óráig, vagy 2022. április 22-én 8:00-19:00 óráig a személyes megjelenés az iskolában kötelező. Az előzetes elektronikus adatszolgáltatás az iskola részére a KRÉTA felületen nem kötelező, de nagyon hasznos, hiszen ez által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítja azokat, illetve a rendszerben még nem szereplő gyermekek adatait a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe.
  • A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
  • A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától az óvoda OM azonosítója, gyermeke oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Üdvözlettel:
Intézményvezető