Nyitvatartás: 7-18 óráig

Elérhetőség: 1161 Budapest Érsekújvár utca 7-13.
Telefon: 06-1-405-4214
E-mail: ersek.gollesz1161@gmail.com

Tagintézmény vezető: Csóri Ildikó

Tagintézményünk óvodai, általános iskolai csoportjaiba az illetékes szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be az értelmileg akadályozott, autista, mozgásszervi fogyatékos, illetve halmozottan sérült gyermekek.
Barátságos környezetben, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítjuk gyermekeink harmonikus személyiségfejlődését.
A nevelő-oktató munka során szakembereink – a fejlődésbeli és egyéni sajátosságok figyelembevételével – speciális, sérülés-specifikus módszerekkel és eszközökkel törekednek a gyermekek készségeinek, képességeinek lehető legeredményesebb fejlesztésére. Kiemelt hangsúlyt kap az életviteli, szociális, kommunikációs készségek fejlesztése, valamint a mozgásfejlesztés. Pedagógiai tevékenységünkben – a közismereti tantárgyak oktatása mellett – nagy figyelmet fordítunk a mindennapi életben használható, praktikus ismeretek, készségek elsajátíttatására, amelyek a későbbi munkatevékenységek alapjául is szolgálhatnak. Tanulóink a szövés munkafolyamatának megismerése és elsajátítása mellett, a tagintézmény gyógy- és fűszernövénykertjében kerti- és növénygondozási ismereteket szereznek. A logopédiai foglalkozásokon beszédindítás, hangfejlesztés és a részképességek komplex fejlesztése történik. A szülőkkel partneri viszony kialakítására törekszünk, s folyamatos, napi kapcsolatot tartunk velük.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]