Minden tanulói jogviszony létesítéssel / beitatkozással/ kapcsolatos döntés az intézményvezető hatásköre. A döntés és a beiratkozással kapcsolatos ügyintézés a Szabadföld út 7. szám alatti tagintézményben történik . Minden személyes jelenlétet igénylő tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézéshez szíveskedjenek időpontot kérni a következő titkársági telefonszámokon: +36 1 4000-503 vagy +36 30 390 7224

Köszönettel: Iskola Vezetőség