Témái: Pallai Anita matematika órát tart az 1.a. osztályban. Az óra anyaga: 3-as számkör bővítése, differenciált képességfejlesztés.
Ila Eszter logopédia órát tart. Az óra anyaga: Artikulációs mozgásügyesítés, “s”-“sz” hangok auditív és motoros differenciálása.